čtvrtek 25. července 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Projekt podporuje Evropská unie

Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví

CZ.1.07/3.2.08/03.0058


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 8/2014


Vloženo: 22. 12. 2014

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
22. 12. 2014

Občanské sdružení ABSOLUTE realizuje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou v období od 1.1.2013 do 31.12.2014 projekt, zaměřený na tvorbu interaktivních jazykových kurzů pro oblast stavebnictví a strojírenství. Vytvořeno bylo celkem 8 jazykových kurzů ve dvou jazykových modifikacích – angličtině a němčině. Čtyři jazykové kurzy jsou určeny pro prezenční výuku, zbývající 4 kurzy jsou e-learningové. Vytvořené jazykové kurzy byly v rámci realizace projektu pilotně ověřeny a jsou zahrnuty do nabídky kurzů dalšího vzdělávání občanského sdružení ABSOLUTE. Přehled vytvořených kurzů:

Jazykové kurzy pro prezenční výuku (22 vyuč. hodin)
 • English in construction
 • English in engineering
 • Deutsch für Bauwesen
 • Deutsch für Ingenieure
Jazykové kurzy - E-learning (44 vyuč. hodin)
 • English in construction
 • English in engineering
 • Deutsch für Bauwesen
 • Deutsch für Ingenieure

V případě Vašeho zájmu účastnit se kurzů nás prosím co nejdříve kontaktujte:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu (admin@jazykovaskola.cz)
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 7/2014


Vloženo: 22. 9. 2014

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
22. 9. 2014

V rámci klíčové aktivity č. 5 Pilotní ověřování jazykových kurzů budou realizovány tyto prezenční kurzy:

Jazykové kurzy - angličtina
 • Strojírenství - v délce 22 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 22 vyučovacích hod.
Jazykové kurzy - němčina
 • Strojírenství - v délce 22 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 22 vyučovacích hod.

Předpokládaný datum a místo realizace:

Od 7.11.2014 do 5.12.2014, vždy v pátek, celkem 5 setkání. Část kurzů bude realizována v Táboře a část v Českých Budějovicích (přesný harmonogram kurzů bude zveřejněn).

E-learningové kurzy - angličtina
 • Strojírenství - v délce 44 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 44 vyučovacích hod.
E-learningové kurzy - němčina
 • Strojírenství - v délce 44 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 44 vyučovacích hod.

Tyto kurzy budou moci účastníci dalšího vzdělávání studovat distančně. Kurzy budou osobám cílové skupiny zpřístupněny také od 7.11.2014.

Informace o konání kurzů mohou být průběžně doplňovány – upřesňovány, v závislosti na požadavcích účastníků.

Pokud máte zájem zúčastnit se pilotního ověřování kurzů, musíte především splňovat požadavky na cílovou skupinu:

Pilotní ověřování je určeno osobám (účastníkům dalšího vzdělávání), které mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje nebo mají na území tohoto kraje místo výkonu práce dle platné pracovní smlouvy. V souvislosti se zaměřením jazykových kurzů jsou cílovou skupinou zejména osoby, které mají zájem profesně působit v oblasti strojírenství a stavebnictví nebo již v této oblasti působí. Z pohledu věku je pilotní ověřování těchto kurzů určeno osobám ve věku v rozmezí 16 - 64 let.

V rámci pilotního ověřování může zdarma každý kurz absolvovat max. 5 osob. 1 osoba může absolvovat jeden vybraný kurz.

Úspěšní absolventi, kteří dokončí pilotní kurz v předepsaném rozsahu získají Potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Při výuce budou uplatňovány interaktivní vyučovací metody. V rámci e-learningu bude účastníkům kurzu poskytováno individuální poradenství.

Účast na pilotním ověřování (první realizaci) těchto kurzů je zdarma.

V případě Vašeho zájmu účastnit se kurzů nás prosím co nejdříve kontaktujte, počet míst v kurzech je omezený.

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu (admin@jazykovaskola.cz)
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 6/2014


Vloženo: 17. 6. 2014

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
17. 6. 2014

V rámci klíčové aktivity č. 2 jsou vytvářeny e-learningové kurzy se zaměřením na strojírenství a stavebnictví, vytvořeny jsou tyto kurzy:

E-learningové kurzy - angličtina
 • Strojírenství - v délce 44 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 44 vyučovacích hod.
E-learningové kurzy - němčina
 • Strojírenství - v délce 44 vyučovacích hod.
 • Stavebnictví - v délce 44 vyučovacích hod.

Významnými výukovými prvky těchto kurzů jsou hlavní výuková videa. Na tato videa dále navazují jednotlivá cvičení. Obsahem kurzů jsou také průvodní videa, jejichž účelem je provázet studenta kurzem.
E-laarningový kurz AJ – Stavebnictví je již dokončen, ostatní kurzy budou dokončeny v měsíci srpnu 2014.

Máte zájem se zúčastnit pilotního ověřování výše uvedených kurzů?

Pilotní ověřování je určeno osobám (účastníkům dalšího vzdělávání), které mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje nebo mají na území tohoto kraje místo výkonu práce dle platné pracovní smlouvy. V souvislosti se zaměřením jazykových kurzů jsou cílovou skupinou zejména osoby, které mají zájem profesně působit v oblasti strojírenství a stavebnictví nebo již v této oblasti působí. Z pohledu věku je pilotní ověřování těchto kurzů určeno osobám ve věku v rozmezí 16 - 64 let.

V rámci pilotního ověřování může zdarma každý kurz absolvovat max. 5 osob. 1 osoba může absolvovat jeden vybraný kurz.

Úspěšní absolventi, kteří dokončí pilotní kurz v předepsaném rozsahu získají Potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Při výuce budou uplatňovány interaktivní vyučovací metody. V rámci e-learningu bude účastníkům kurzu poskytováno individuální poradenství.

Účast na pilotním ověřování (první realizaci) těchto kurzů je zdarma.

Realizace pilotních kurzů:září – listopad 2014
Místo realizace:Tábor (platí pro prezenční kurzy)

V případě Vašeho zájmu účastnit se kurzů nás prosím co nejdříve kontaktujte, počet míst v kurzech je omezený.

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu (admin@jazykovaskola.cz)
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 5/2014


Vloženo: 10. 3. 2014

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
10. 3. 2014

V rámci klíčové aktivity č. 5 bude realizováno pilotní ověřování vytvořených jazykových kurzů.

Pilotní ověřování bude probíhat prezenční a distanční formou, v prostorách realizátora projektu v Táboře. Pilotního ověřování je určeno celkem 40 osobám, kapacita každého kurzu je 5 osob.

Ověřovány budou tyto vytvořené kurzy:

Prezenční kurzy
 • interaktivní jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v AJ (DVD) - v délce 22 vyučovacích hod.
 • interaktivní jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v NJ (DVD) - v délce 22 vyučovacích hod.
 • interaktivní jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v AJ (DVD) - v délce 22 vyučovacích hod.
 • interaktivní jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v NJ (DVD) - v délce 22 vyučovacích hod.
E-learningové kurzy
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v AJ - v délce 44 vyučovacích hod.
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v NJ - v délce 44 vyučovacích hod.
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v AJ - v délce 44 vyučovacích hod.
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v NJ - v délce 44 vyučovacích hod.

Úspěšní absolventi, kteří dokončí pilotní kurz v předepsaném rozsahu získají Potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Při výuce budou uplatňovány interaktivní vyučovací metody. V rámci e-learningu bude účastníkům kurzu poskytováno individuální poradenství.

Výše uvedené kurzy jsou určeny osobám, které mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje nebo mají na území tohoto kraje místo výkonu práce dle platné pracovní smlouvy. V souvislosti se zaměřením jazykových kurzů jsou cílovou skupinou zejména osoby, které mají zájem profesně působit v oblasti strojírenství a stavebnictví nebo již v této oblasti působí. Z pohledu věku jsou jazykové kurzy určeny osobám ve věku v rozmezí 16 - 64 let (tzn. jedná se o účastníky dalšího vzdělávání).

Pilotní ověřování výše uvedených kurzů bude realizováno v měsících září až říjen 2014.

V případě Vašeho zájmu účastnit se kurzů nás kontaktujte:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu (admin@jazykovaskola.cz)
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 4/2013


Vloženo: 12. 11. 2013

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
12. 11. 2013

V měsíci listopadu 2013 byla zahájena realizace klíčové aktivity č. 3 „Tvorba metodické příručky“.

Příručka je určena pro lektory působící v oblasti dalšího vzdělávání. Jejím úkolem je seznámit lektory s vytvořenými jazykovými kurzy a poskytnout jim potřebnou oporu při vedení výuky.

Metodická příručka bude zahrnovat část pro interaktivní jazykové kurzy (DVD) a část pro e-learningové jazykové kurzy.

Obsah metodické příručky bude následující (jednotlivé body mohou být doplněny):
 • a) Pokyny pro práci s audiovizuálními sekvencemi
  Budou zahrnovat popis každé audiovizuální sekvence, která bude součástí kurzu.
 • b) Pokyny pro práci s dalšími cvičeními
  Zahrnují popis jednotlivých cvičení, komentáře k užitým gramatickým jevům.
 • c) Pokyny pro práci s interaktivním slovníkem
  Zahrnují popis práce s interaktivním slovníkem, výslovnost, popř. obrazový materiál.
 • d) Pokyny k metodice výuky
  Popis výuky vedené prostřednictvím interaktivních výukových materiálů.

Finální verze e-learningových kurzů budou vytvořeny do 5/2014.

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/2013


Vloženo: 10. 9. 2013

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
10. 9. 2013

V srpnu 2013 byla zahájena realizace klíčové aktivity č. 2 „Tvorba e-learningových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“. Vytvořeny budou tyto kurzy:

 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v AJ
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na strojírenství v NJ
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v AJ
 • e-learningový jazykový kurz se zaměřením na stavebnictví v NJ

V počáteční fázi bude vyvinut e-learningový modul, který bude vyhovovat potřebám kurzů. Takto vytvořený modul bude následně plněn výukovým obsahem. O dalších činnostech realizovaných při tvorbě e-learningových kurzů Vás budeme průběžně informovat v rámci aktualit nebo dalších tiskových zpráv.

Finální verze e-learningových kurzů budou vytvořeny do 5/2014.

Podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2013


Vloženo: 12. 6. 2013

ABSOLUTE o. s., kancelář projektu, Vančurova 2904, 390 01 Tábor
12. 6. 2013

Občanské sdružení ABSOLUTE ve spolupráci s partnerem projektu Jihočeskou hospodářskou komorou informují o vyhlášení VŘ „Tvorba audiovizuálních sekvencí (kamera, mastering zvuku, střih)“.

Předmětem veřejné zakázky je natočení, střih a kompletní postprodukce audiovizuálních sekvencí, které budou součástí interaktivních jazykových DVD. Dílo bude plněno pro projekt „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“, který zadavatel realizuje.

Veřejná zakázka je tvořena dvěma položkami.
1. Natáčení audiovizuálních sekvencí: v rámci této položky budou vytvořeny nové audiovizuální sekvence vzdělávacího charakteru, které budou součástí interaktivních výukových DVD.
2. Střih a mastering zvuku audiovizuálních sekvencí: natočený audiovizuální materiál musí být profesionálně sestříhán a musí být proveden mastering zvuku. Natočené audiovizuální sekvence budou dabovány do anglického a německého jazyka. Datum vyhlášení VŘ: 12.6.2013

Zahájení příjmu žádostí: 13.6.2013 v 9.00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 24.6.2013 ve 14.00 hod.

Text výzvy a kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na www.kraj-jihocesky.cz.

Další podrobné informace o realizaci projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ naleznete na www.jazykovaskola.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2013


 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo