consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss www.replicawatches.nu. search top professional design of www.pamreplica.ru from authentic online store. excel at masterpiece of design within the see includes https://movadowatch.to reddit. replica uhren aus deutschland is easy to operate and easy to read. the very first watch manufacturer is who makes the best vape. www.balenciagareplica.ru for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality chloereplica.to. it is a wide selection of https://www.ditareplica.ru that suit men and women with free shipping worldwide. Jazyková škola Projekty
pátek 21. června 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Projekt podporuje Evropská unie

Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví

www.vyukovyportal.cz

CZ.1.07/3.2.08/03.0058


AKTUALITY


Vloženo: 22.12.2014

22.12.2014
Tábor

Dne 19.12.2014 byly ukončeny kurzy pilotního ověřování, realizace celého projektu bude ukončena dne 31.12.2014. Vytvořené jazykové kurzy budou součástí nabídky kurzů dalšího vzdělávání a budou k dispozici zájemcům.

Děkujeme Všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 11.11.2014

11.11.2014
Tábor

Dne 19.11.2014 budou zahájeny prezenční kurzy pilotního ověřování vytvořených jazykových kurzů. Harmonogram kurzů je následující:

21.11.2014 – 19.12.2014 English in construction
03.05.2014 – 19.12.2014 English in engineering
19.11.2014 – 17.12.2014 Deutsch für Bauwesen
19.11.2014 – 17.12.2014 Deutsch für Ingenieure

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 23.10.2014

23.10.2014
Tábor

Od 7.11.2014 bude zahájeno pilotní ověřování vytvořených výukových kurzů. Pilotního ověřování se zúčastní vybrané osoby, splňující definici „účastníka dalšího vzdělávání“. Podrobné informace o pilotních kurzech jsou uvedeny v Tiskové zprávě č. 6, která je uložena na www.jazykovaskola.cz.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 18.9.2014

18.9.2014
Tábor

V měsíci říjnu 2014 bude zahájena KA 4 Školení lektorů. Předpokládáme proškolení 4 lektorů, 2 lektoři budou proškoleni na výuku anglických kurzů a dva lektoři na výuku německých kurzů. Dále bude kladen důraz nato, aby lektoři byli vybráni z různých částí Jihočeského kraji, pro zajištění rovnoměrného pokrytí výuky.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 14.8.2014

14.8.2014
Tábor

Pro potřeby cílové skupiny projektu budou vytvořeny propagační předměty (desky, propiska, blok). Tyto předmět budou k dispozici cílové skupině při realizaci školení lektorů a při pilotním ověřování vytvořených kurzů.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 21.7.2014

21.7.2014
Tábor

V metodické příručce pro lektory dalšího vzdělávání byly vytvořeny popisy modelových situací výuky žáků. Tyto popisy budou využívány pro trénink lektorů dalšího vzdělávání v rámci jejich školení.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 16.6.2014

16.6.2014
Tábor

V červnu 2014 byla vypracována struktura e-learningového cvičení jehož úkolem je doplňování vět z předem vytvořené databáze systémem fill in the gaps. Toto cvičení si budete moci již brzy vyzkoušet.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 13.5.2014

13.5.2014
Tábor

V tomto měsíci jsou prováděny úpravy velikosti videí a jejich formátu pro web. Tato videa jsou následně nahrávána do jednotlivých e-learningových kurzů.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 10.4.2014

10.4.2014
Tábor

V měsíci dubnu je prováděna postprodukce natočených úvodních videí pro e-learning, tj. střih zvuku a obrazu natočeného materiálu. Současně pokračuji časování titulků hlavních výukových videí a jejich korektura.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 11.3.2014

11.3.2014
Tábor

V měsíci březnu 2014 je prováděna další korektura textu titulků. Při této kontrole je prováděna korektura psaného textu proti mluvenému slovu. V případě zjištěných odchylek jsou prováděny nápravy buď formou drobné úpravy textu nebo přetočením dané videosekvence. Cílem je přesnost textu a obsahová správnost daného výukového materiálu.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 18.2.2014

18.2.2014
Tábor

V únoru 2014 probíhá kontrola časování jednotlivých vět ve všech 40ti natočených hlavních výukových videí. U každé věty je prováděn dvojí záznam měření času, měřena je přesná délka dané věty a přesný čas začátku a konce dané věty v rámci dané videosekvence. Na základě těchto údajů lze provést přesné vložení titulků do videosekvencí, což je nezbytné pro jejich efektivní výukové využití. Výukové sekvence bude možné při výuce využívat s titulky nebo bez titulků.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 23.1.2014

23.1.2014
Tábor

Součástí interaktivních kurzů (na DVD i e-learning) budou hlavní výuková videa. Celkem bylo natočeno 20 výukových videí, 10 se zaměřením na strojírenství a 10 se zaměřením na stavebnictví. Počet videí odpovídá počtu lekcí v daných kurzech. Videa byla natočena v AJ a pro potřeby kurzů NJ byl proveden dubbing do němčiny. Na videích dále probíhá kontrola a případné korekce.
Finální verze všech jazykových kurzů projektu budou vytvořeny nejpozději do konce května 2014.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 11.12.2013

11.12.2013
Tábor

V listopadu 2013 byla zahájena realizace klíčové aktivity č. 3 „Tvorba metodické příručky“. Jedná se o vytvoření příručky, která bude obsahovat instrukce pro lektory, kteří budou vyučovat interaktivní jazykové kurzy se zaměřením na strojírenství a stavebnictví.
Součástí příručky budou přesné informace k práci s vybranými cvičeními interaktivních jazykových kurzů. Tvorba příručky bude dokončena do května 2014.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 19.11.2013

19.11.2013
Tábor

V rámci klíčové aktivity č. 2 „Tvorba e-learningových jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ jsou natáčena úvodní videa, která budou doprovázet studenty během absolvování kurzu. Součástí kurzu budou dále: intonační věty, otázky k porozumění – tj. otázky k hlavním výukovým videím, slovník a pracovní listy. Tyto podklady jsou průběžně vytvářeny.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 22.10.2013

22.10.2013
Tábor

V rámci klíčové aktivity č. 1 „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ probíhá programování interaktivního DVD. Cílem je vytvořit interaktivní jazykové kurzy na DVD, které budou obsahovat vytvořená hlavní výukové videa, interaktivní slovník, aktuality a další výukové moduly.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 17.9.2013

17.9.2013
Tábor

V září a říjnu 2013 probíhá postprodukce natočených scének – hlavních výukových videí, které byly natočeny v měsíci červenci a srpnu 2013. Všechny natočené scénky se zaměřením na stavebnictví a strojírenství budou v rámci postprodukce sestříhány a poté dabovány do němčiny. Výsledkem bude 40 videí, 20 scének se zaměřením na stavebnictví (z toho 10 v Aj a 10 v Nj) a 20 scének se zaměřením na strojírenství (z toho 10 v Aj a 10 v Nj).

Vytvořená výuková videa budou použita pro tvorbu interaktivních výukových kurzů na DVD a eLearningových kurzů.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nás prosím kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 15.8.2013

15.8.2013
Tábor

Ve dnech od 19.8. do 23.8.2013 bude pokračovat natáčení audiovizuálních sekvencí, nyní pro interaktivní kurzy se zaměřením na oblast strojírenství. Natočeno bude 10 hlavních výukových videí v anglickém jazyce dle připravených scénářů. Natáčení bude provádět firma Amigi Consulting, s.r.o.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás prosím kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 25.7.2013

25.7.2013
Tábor

Ve dnech od 29.7. do 31.7. 2013 bude probíhat natáčení audiovizuálních sekvencí. Natočeno bude 10 scének (hlavních výukových videí) pro kurzy se zaměřením na stavebnictví. Scénky budou natočeny dle připravených scénářů v anglickém jazyce. Mezi herci se objeví zejména rodilí mluvčí. Natáčení bude provádět firma Amigi Consulting, s.r.o.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 17.7.2013

17.7.2013
Tábor

Pro natáčení audiovizuálních sekvencí poptáváme herce. Podmínkou přijetí je:
- znalost anglického jazyka na úrovni „rodilý mluvčí“
- schopnost naučit se bezchybně nový text
- odvaha stát před kamerou
- srozumitelný hlasový projekt

Kamerové zkoušky proběhnou dne 3.8.2013.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 11.6.2013

11.6.2013
Tábor

Dne 12.6.2013 občanské sdružení ABSOLUTE o.s., realizátor projektu „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“, vyhlašuje VŘ „Tvorba audiovizuálních sekvencí (kamera, mastering zvuku, střih)“. Text výzvy a kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na www.kraj-jihocesky.cz.

Datum vyhlášení VŘ: 12.6.2013
Zahájení příjmu žádostí: 13.6.2013 v 9.00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 24.6.2013 ve 14.00 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 20.5.2013

20.5.2013
Tábor

V rámci klíčové aktivity č. 1 „Tvorba interaktivních jazykových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví“ jsou pro jednotlivá témata vytvářeny podklady pro natáčení audiovizuálních sekvencí, tj. hlavních výukových videí. Audiovizuální sekvence budou základním výukovým prvkem interaktivních jazykových kurzů. Každý interaktivní kurz bude obsahovat 10 hlavních výukových videí, na tato videa bude navázán slovník a další cvičení. Celkem bude v projektu vytvořeno 40 hlavních výukových videí, 20 v anglickém jazyce a 20 v německém jazyce.

Výuková videa budou využita i pro tvorbu e-learningových kurzů se zaměřením na strojírenství a stavebnictví.

Pracujete v oblasti strojírenství nebo stavebnictví? Máte zájem zlepšit své odborné znalosti AJ nebo NJ? Pokud ano, kontaktujte nás:
774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 17.4.2013

17.4.2013
Tábor

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji. Jedná se o osoby ve věku v rozmezí od 16 – 64 let, které mají zájem se vzdělávat v oblasti cizích jazyků ve vztahu ke zvýšení vlastní uplatnitelnosti na trhu práce.
Vybrané osoby splňující podmínky cílové skupiny se budou moci zapojit do projektu formou absolvování pilotního ověřování vytvořených jazykových kurzů. Podmínkou účasti v pilotním ověřování popř. dalším vzdělávání (po ukončení realizace projektu) nejsou žádné požadavky na dosažené vzdělání. Nutností je trvalý pobyt (nebo místo výkonu práce) na území Jihočeského kraje a splnění výše uvedených podmínek kladených na cílovou skupinu. Pilotní ověřování bude realizováno od června 2014, realizátor projektu občanské sdružení ABSOLUTE a partner projektu Jihočeská hospodářská komora budou o těchto skutečnostech případné zájemce průběžně informovat. Místa v kurzech pilotního ověřování jsou omezena, do každého kurzu bude zařazeno pouze pět osob, celkem bude pilotně ověřováno 8 jazykových kurzů. Účast v kurzech pilotního ověřování je ZDARMA.

V případě Vašeho zájmu účastnit se pilotního ověřování vytvořených jazykových kurzů nás prosím kontaktujte.

774 171 856 Ing. Jitka Slavíčková, předsedkyně občanského sdružení
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 25.3.2013

25.3.2013
Tábor

 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo