consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss www.replicawatches.nu. search top professional design of www.pamreplica.ru from authentic online store. excel at masterpiece of design within the see includes https://movadowatch.to reddit. replica uhren aus deutschland is easy to operate and easy to read. the very first watch manufacturer is who makes the best vape. www.balenciagareplica.ru for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality chloereplica.to. it is a wide selection of https://www.ditareplica.ru that suit men and women with free shipping worldwide. Jazyková škola Projekty
pátek 29. září 2023
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Projekt podporuje Evropská unie

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

www.vyukovyportal.cz

CZ.1.07/1.1.00/14.0201


TISKOVÁ ZPRÁVA č. 10/2013


Vloženo: 21. 6. 2013

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
21. 6. 2013

Realizace projektu bude ukončena dne 30.6.2013. Vybrané aktivity projektu budou dále poskytovány v rámci udržitelnosti po dobu min. 5ti let od ukončení realizace projektu.

Interaktivní DVD bude dále poskytováno za účelem zkvalitnění výuky AJ na základních školách. DVD bude nabídnuto dalším učitelům AJ ze ZŠ v krajích, ve kterých probíhala realizace projektu. Lze jej však distribuovat kterékoliv ZŠ v ČR mimo ZŠ v kraji – Hlavní město Praha. V případě, že ZŠ, která se nezúčastnila realizace projektu, projeví zájem o vytvořené interaktivní DVD, občanské sdružení ABSOLUTE se zavazuje, této ZŠ interaktivní DVD včetně příručky poskytnout. Zároveň učitelům AJ poskytne instrukce, jak interaktivní DVD využívat při výuce AJ. Metodiká příručka pro pedagogické pracovníky bude distribuována jako součást interaktivního DVD. Povinností takto podpořené základní školy (učitele AJ) je poskytnout občanskému sdružení ABSOLUTE do 6 měsíců od obdržení interaktivního DVD informaci o využívání DVD při výuce AJ.

Výukový portál www.vyukovyportal.cz bude pravidelně aktualizován, budou sem umisťovány materiály vhodné pro výuku AJ na základních školách.

Pedagogickým pracovníkům – učitelům AJ ze ZŠ, kteří se zúčastnili projektu, bude nadále poskytována metodická pomoc při využívání interaktivního DVD při výuce AJ.

Učitelé AJ ze základních škol mohou zažádat o získání interaktivního DVD včetně příručky pro pedagogické pracovníky na emailové adrese admin@jazykovaskola.cz (Dr. Jiří Slavíček, tel. 608 886 395).

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s realizací projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 9/2013


Vloženo: 19. 4. 2013

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
19. 4. 2013

Hlavním cílem projektu „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“ je zvýšit kvalitu výuky AJ na základních školách prostřednictvím modernizace vyučovacích metod a výukových materiálů. Za účelem splnění tohoto cíle byly vytvořeny tyto produkty:

 • Interaktivní výukové DVD
 • Metodická příručka pro pedagogické pracovníky
 • Výukový portál – www.vyukovyportal.cz

Všechny výše uvedené produkty jsou k dispozici učitelům AJ, kteří se zúčastnili aktivit projektu.

Informujeme ostatní učitele AJ, kteří budou mít zájem tyto materiály využívat, aby nás kontaktovali a rádi jim tyto produkty poskytneme v rámci udržitelnosti projektu.

Kontaktujte nás!

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Dr. Jiří Slavíček, tel. 608 886 395, e-mail: admin@jazykovaskola.cz
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 8/2013


Vloženo: 18. 1. 2013

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
18. 1. 2013

V rámci klíčové aktivity č. 6 „Interaktivní soutěže pro žáky základních škol“ bylo celkem vyhlášeno 10 soutěží:

 • 1. Writing Haiku (31.1.2012 - 29.2.2012)
  - účelem této soutěže bylo vytvořit vlastní haiku, tj. formu japonské poezie, která opěvuje krásy přírody.

 • 2. Complete the text (1.3.2012 - 30.3.2012)
  - účelem této soutěže je uspořádat a doplnit neúplná slova a získat výsledný text.

 • 3. Mystery picture (2.4.2012 - 30.4.2012)
  - soutěžní úkol pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ zaměřený na správné čtění vybraných písmen a slov.

 • 4. Find double (1.5.2012 - 30.5.2012)
  - soutěžní úkol pro žáky 4. - 6. tříd ZŠ zaměřený na vyhledávání slov, která obsahují zdvojenou souhlásku (např. bb, cc apod).

 • 5. Read and get the meaning (1.6.2012 - 22.6.2012)
  - soutěž je určena pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ, účelem této soutěže bylo najít souvislosti mezi větami – porozumění textu

 • 6. A Summer Calender (1.7.2012 - 15.9.2012)
  - soutěž je určena pro žáky 1. - 8. tříd ZŠ, účelem této soutěže bylo zaznamenávat zážitky a zajímavosti a vytvořit si společný letní kalendář formou powerpointové prezentace nebo komentované fotografie, tabulky apod.

 • 7. True or false (1.9.2012 - 1.10.2012)
  - soutěž je určena pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ, účelem této soutěže bylo porozumění textu a správné vnímání vztahů mezi slovy, slovními spojeními a samotnými větami, pro správné porozumění textu

 • 8. Animal Alliteration (1.10.2012 - 31.10.2012)
  - soutěž je určena pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ, účelem této soutěže bylo vymyslet 5 popisných vět dle básnického postupu a literace

 • 9. Hide and seek (1.11.2012 - 30.11.2012)
  - soutěž je určena pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ, účelem této soutěže je najít beast and birds, která jsou schovaná v textu

 • 10. Tell me your story (5.12.2012 – 31.1.2013)
  - soutěž je určena pro žáky 1. – 9. třídy ZŠ, účelem této soutěže je přečíst krátký příběh v AJ a poté jej převyprávět

Všechny soutěžní úkoly byly zveřejněny na www.vyukovyportal.cz. Ke každému úkolu bylo zpracováno zadání.

Úspěšní řešitelé - žáci základních škol byli oceněni. GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA ÚČAST!

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s realizací projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 7/2012


Vloženo: 19. 10. 2012

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
19. 10. 2012

V rámci klíčové aktivity č. 1 „Inovace vyučovacích metod cizích jazyků“ byla vytvořena pracovní verze interaktivního výukového DVD. Tato verze je zkušební a byla poskytnuta pedagogickým pracovníkům - učitelům základních škol.

Žádáme tímto, aby učitelé Aj tuto zkušební verzi využívali ve výuce Aj. Na základně zpětné vazby budou provedeny potřebné úpravy DVD a na konci realizace projektu bude distribuována finální verze. Případné připomínky nám prosím zasílejte na e-mail: ing.jitka.slavickova@emial.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 6/2012


Vloženo: 13. 7. 2012

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
13. 7. 2012

Klíčová aktivita č. 4 „Školení pedagogických pracovníků základních škol“ byla realizována v období od října 2011 do června 2012. Školení bylo rozčleněno do 4 výukových dní. Každý výukový den byl tematicky zaměřen.

Výuku úspěšně absolvovalo celkem 142 učitelů – učitelek AJ. Účast učitelů AJ v jednotlivých krajích zařazených do realizace projektu byla následující:

Pardubický kraj – 33 osob
Středočeský kraj – 33 osob
Jihočeský kraj – 35 osob
Kraj Vysočina – 41 osob

Z celkového počtu 142 učitelů, školení absolvovalo 123 žen a 13 mužů.

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s realizací projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 5/2012


Vloženo: 24. 4. 2012

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
24. 4. 2012

V rámci klíčové aktivity 2 „Tvorba metodické příručky pro pedagogické pracovníky“ byla vytvořena obsahová část příručky. Příručka obsahuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část je zaměřena na trendy ve výuce anglického jazyka - popisuje jednotlivé přístupy k výuce. Dále se zabývá školskou reformou v ČR a popisem vyučovacího procesu. Zařazen je i krátký komentář k využívání ICT při výuce.

Praktická část obsahuje informace o interaktivním DVD - popisuje jeho strukturu a jednotlivé výukové části. Další kapitolou je jazykový výukový portál a zařazeny budou i stručné informace o hrách a soutěžích, které budou prostřednictvím výukového portálu vyhlašovány.

Finální verze metodické příručky bude pedagogickým pracovníkům předána na závěr realizace projektu s ostatními produkty projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s realizací projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 4/2012


Vloženo: 24. 1. 2012

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
24. 1. 2012

Ve IV. čtvrtletí roku 2011 probíhala realizace KA 4 „Školení pedagogických pracovníků zákl. škol“ Realizována byla první školení v Pardubickém kraji a Vysočině a druhá školení v Pardubickém kraji. Celkem budou realizovány v každém kraji 4 školení, každý účastník absolvuje 24 vyučovacích hod.

V I. a II. čtvrtletí roku 2012 bude pokračovat realizace KA 4 „Školení pedagogických pracovníků zákl. škol“. Cílem těchto školení je seznámit osoby cílové skupiny – učitele AJ s využíváním interaktivního jazykového DVD při výuce. Učitelům AJ bude umožněno aktivně předkládat návrhy na obsahovou a funkční stránku DVD, tak aby co nejvíce vyhovovala učebním podmínkám na jejich škole. Přesné termíny školení budou učitelům AJ sděleny prostřednictvím kontaktních osob v jednotlivých krajích vždy s dostatečným předstihem.

Projekt "Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách" je zaměřen na tvorbu interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, které pomohou zkvalitnit výuku cizích jazyků – angličtiny na základních školách.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol a pedagogičtí pracovníci základních škol.
Projekt je realizován na území čtyř krajů - Pardubického, Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina.
Projekt celkem podpoří 120 základních škol, v každém kraji 30. Proškoleno bude 120 pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyky - angličtinu. Inovované výuky AJ, vedené pomocí nově vytvořených interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, se účastní min. 10 800 žáků ze zúčastněných ZŠ.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto vzdělávací materiály a pomůcky:

 • interaktivní DVD (CD)
 • metodická příručka pro pedagogické pracovníky
 • internetový výukový portál

Interaktivní výukové materiály budou vyvíjeny týmem odborných pracovníků realizátora projektu. Obsahově budou odpovídat současným učebním osnovám. Využívat je lze jako doplňující zdroj pro stávající výukové materiály.
Projekt je realizován v období od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013, tj. v celkové délce 24 měsíců.

V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/2011


Vloženo: 26. 10. 2011

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
26. 10. 2011

V říjnu 2011 bylo zahájeno školení pedagogických pracovníků základních škol, kteří vyučují AJ. Občanské sdružení ABSOLUTE, realizátor projektu „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“ informuje osoby cílové skupiny – učitelé AJ na ZŠ, o konání „Školení pedagogických pracovníků“ zaměřeného na oblast interaktivní výuky cizích jazyků na základních školách. Školení pedagogických pracovníků bude probíhat od října 2011 do června 2012 v kraji Pardubickém, Středočeském, Jihočeském a kraji Vysočina.

V rámci školení budou prezentována tato témata:

 • Trendy a směr vývoje vyučovacích metod cizích jazyků
 • Využití ICT při výuce cizích jazyků
 • Interaktivní metody - využívání videozáznamů a dalších nástrojů
 • Internet, internetový výukový portál
 • Soutěže a hry pro žáky základních škol

Konkrétní termíny konání a přesná místa realizace budou upřesněny a včas zveřejněny na www.vyukovyportal.cz

Projekt "Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách" je zaměřen na tvorbu interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, které pomohou zkvalitnit výuku cizích jazyků – angličtiny na základních školách.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol a pedagogičtí pracovníci základních škol.
Projekt je realizován na území čtyř krajů - Pardubického, Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina.
Projekt celkem podpoří 120 základních škol, v každém kraji 30. Proškoleno bude 120 pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyky - angličtinu. Inovované výuky AJ, vedené pomocí nově vytvořených interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, se účastní min. 10 800 žáků ze zúčastněných ZŠ.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto vzdělávací materiály a pomůcky:

 • interaktivní DVD (CD),
 • metodická příručka pro pedagogické pracovníky
 • internetový výukový portál

Interaktivní výukové materiály budou vyvíjeny týmem odborných pracovníků realizátora projektu. Obsahově budou odpovídat současným učebním osnovám. Využívat je lze jako doplňující zdroj pro stávající výukové materiály.
Projekt je realizován v období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012, tj. v celkové délce 24 měsíců.

V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2011


Vloženo: 19. 7. 2011

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
19. 7. 2011

V červnu 2011 byla realizátorem projektu, občanským sdružením ABSOLUTE, spuštěna zkušební verze jazykového výukového portálu www.vyukovyportal.cz. Portál je určen zejména učitelům anglického jazyka na základních školách. Ti jej mohou využívat pro komunikaci s realizátorem projektu nebo s ostatními učiteli AJ. Na výukový portál budou realizátorem průběžně umísťovány interaktivní výukové materiály, které budou moci učitelé AJ využívat při výuce AJ na základních školách. Učitelé AJ se mohou již nyní aktivně zapojit se svými žáky do „Fotosoutěže“. Úkolem je nafotit fotky na konkrétní dané téma a vložit je na jazykový výukový portál. Nejlépe hodnocené fotky budou se souhlasem autorů vloženy na interaktivní DVD. Bližší informace o fotosoutěži jsou uvedeny na www.vyukovyportal.cz, popř. kontaktujte naše pracovníky. Podílejte se na zkvalitňování výuky angličtiny s námi!

Projekt "Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách" je zaměřen na tvorbu interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, které pomohou zkvalitnit výuku cizích jazyků – angličtiny na základních školách.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol a pedagogičtí pracovníci základních škol.
Projekt je realizován na území čtyř krajů - Pardubického, Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina.
Projekt celkem podpoří 120 základních škol, v každém kraji 30. Proškoleno bude 120 pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyky - angličtinu. Inovované výuky AJ, vedené pomocí nově vytvořených interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, se účastní min. 10 800 žáků ze zúčastněných ZŠ.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto vzdělávací materiály a pomůcky:

 • interaktivní DVD (CD),
 • metodická příručka pro pedagogické pracovníky
 • internetový výukový portál

Interaktivní výukové materiály budou vyvíjeny týmem odborných pracovníků realizátora projektu. Obsahově budou odpovídat současným učebním osnovám. Využívat je lze jako doplňující zdroj pro stávající výukové materiály.
Projekt je realizován v období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012, tj. v celkové délce 24 měsíců.

V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.czTISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2011


Vloženo: 21. 4. 2011

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
21. 4. 2011

Občanské sdružení ABSOLUTE, realizátor projektu „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“ informuje osoby cílové skupiny – učitelé AJ na ZŠ, o konání informačních seminářů. Informační semináře se budou konat od dubna do června 2011 v kraji Pardubickém, Středočeském, Jihočeském a kraji Vysočina. Cílem těchto seminářů je zprostředkovat osobám cílové skupiny projektu bližší informace o možnosti zapojení do realizace projektu, o jeho výstupech a přínosech pro cílovou skupinu. Konkrétní termíny konání a přesná místa realizace budou upřesněny a včas zveřejněny na www.jazykovaskola.cz.

Projekt "Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách" je zaměřen na tvorbu interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, které pomohou zkvalitnit výuku cizích jazyků – angličtiny na základních školách. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol a pedagogičtí pracovníci základních škol.
Projekt je realizován na území čtyř krajů - Pardubického, Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina.
Projekt celkem podpoří 120 základních škol, v každém kraji 30. Proškoleno bude 120 pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyky - angličtinu. Inovované výuky AJ, vedené pomocí nově vytvořených interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod, se účastní min. 10 800 žáků ze zúčastněných ZŠ.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny tyto vzdělávací materiály a pomůcky:

 • interaktivní DVD (CD)
 • metodická příručka pro pedagogické pracovníky
 • internetový výukový portál

Interaktivní výukové materiály budou vyvíjeny týmem odborných pracovníků realizátora projektu. Obsahově budou odpovídat současným učebním osnovám. Využívat je lze jako doplňující zdroj pro stávající výukové materiály.
Projekt je realizován v období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012, tj. v celkové délce 24 měsíců.


V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte:

ABSOLUTE o. s., Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
Ing. Jitka Slavíčková, tel.: 774 171 856, e-mail: ing.jitka.slavickova@email.cz
www.jazykovaskola.cz

 
 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo