pátek 21. června 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Projekt podporuje Evropská unie

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

www.vyukovyportal.cz

CZ.1.07/1.1.00/14.0201


AKTUALITY


Vloženo: 7. 9. 2018

7. 9. 2018
Pardubice

V rámci udržitelnosti projektu (tj. od 1.7.2013 do 30.6.2018) jsou prováděny činnosti, které podporují využívání interaktivních materiálů, které byly vytvořeny v rámci realizaci projektu. Prováděny jsou zejména tyto činnosti:

 1. Poskytování metodické podpory učitelům AJ, kteří se účastnili aktivit projektu a v současné době využívají interaktivní CD při výuce AJ na základních školách. Nejčastěji se jedná o poskytování informací, jakým způsobem interaktivní DVD využívat při výuce AJ na základních školách. Další část metodické pomoci řeší technickou podporu při využívání interaktivního DVD.
 2. Správa webového portálu www.vyukovyportal.cz, sekce "Jazykové kurzy pro ZŠ". Interaktivní výukový portál pro jazykové kurzy ZŠ je provozován v aplikaci "moodle". Tato aplikace umožňuje komunikaci s cílovou skupinou (pedagogickými pracovníky ZŠ - učiteli AJ) a také ukládání výukových materiálů.
 3. Šíření výstupů projektu mezi další pedagogické pracovníky, kteří se neúčastnili aktivit projektu. Výstupy projektu mohou být šířeny mezi ostatní pedagogické pracovníky - učitelé AJ, kteří reprezentují základní školy, které nebyly doposud zapojeny do realizace projektu.

V rámci realizace projektu byly vytvořeny tyto výstupy/produkty projektu:

 • interaktivní DVD ABSOLUTE ENGLISH (AJ pro základní školy)
 • metodická příručka ABSOLUTE ENGLISH (příručka obsahující teoretickou část popisující metody výuky AJ a praktickou část související s interaktivním DVD ABSOLUTE ENGLISH).
 • jazykový výukový portál ABSOLUTE o.s. (obsahuje informace o projektu, další výukové materiály).

Ve sledovaném období o. s. ABSOLUTE zajišťovalo podporu pro využívání interaktivního výukového DVD při výuce AJ. V případě, že měly základní školy, které obdržely DVD při realizaci projektu potíže s jeho funkčností (například z důvodu pořízení nové IT techniky), občanské sdružení nabízelo pomoc pro jejich odstranění. Základní školy měly dále možnost konzultovat způsob správného využívání interaktivního DVD při výuce AJ.

Webový portál "www.vyukovyportal.cz" byl spravován po celou dobu udržitelnosti projektu, pedagogičtí pracovníci. Na tento portál byly umístěny výukové materiály, např. pracovní listy apod. Na webovém portálu byly pro školní rok 2017/2018 zveřejněny pracovní listy, které doplňují interaktivní DVD a mohli být přímo použity při výuce AJ. Seznam pracovních listů určených pro školní rok 2017/2018:

 • 5-2 Animals5-6 Reading
 • 6-8 Guy Fawkes
 • 7-4 At home
 • 7-6 Environment
 • 7-7 Travelling
 • 8-1 Everyday English
 • 8-6 Environment
 • 9-5 Hobbies
 • 9-7 Travelling

V celém období udržitelnosti byly řešeny nejčastěji technické potíže se spuštním DVD - vyvolané zejména pořízením nové ICT techniky - např. interaktivní tabule. Vždy se jednalo o drobné potíže, které byly odstraněny.

Dále byly poskytovány nové kopie interaktvního DVD včetně metodické příručky a to základním školám, které o původní interaktivní výukové DVD přišly z důvodu odchodu pedagogcikých pracovníků vyučujících AJ. Těmto základním školám byla poskytnuta nová kopie interaktivního výukového DVD.Vloženo: 10. 6. 2013

10. 6. 2013
Pardubice

Dne 30.6.2013 bude ukončena realizace projektu „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“. Vybrané aktivity projektu budou dále probíhat v rámci udržitelnosti po dobu 5 ti let od ukončení projektu, viz bližší informace v tiskové zprávě 10/2013.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

Kontaktní osoby:
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 31. 5. 2013

31. 5. 2013
Pardubice

V rámci projektu byly vytvořeny tyto produkty:

 1. Interaktivní výukové DVD – tj. doprovodný výukový materiál, který lze využívat při hodinách AJ na základních školách.
 2. Metodická příručka pro pedagogické pracovníky – poskytuje teoretické a praktické informace potřebné pro vedení interaktivní výuky, v praktické části je popsán způsob využití interaktivního DVD.
 3. Výukový portál – www.vyukovyportal.cz

Výukový portál slouží pro komunikaci s pedagogickými pracovníky – učiteli AJ, popř. s žáky základních škol. Na výukovém portálu jsou uveřejňovány soutěže pro žáky a výukové materiály, které lze využívat při hodinách AJ na základních školách.

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se účastnili aktivit projektu, obdrželi výše uvedené produkty a přístup do výukového portálu.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vytvořených produktů nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoby:
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 2. 4. 2013

2. 4. 2013
Pardubice

Všem pedagogickým pracovníkům – učitelům AJ, kteří se zúčastnili aktivit projektu, byly předány interaktivní výuková DVD. Toto DVD lze využívat jako doprovodný výukový materiál při hodinách AJ na základních školách. V případě jakýchkoliv potíží s využíváním DVD (např. nefunkční přístupové heslo, mechanické poškození disku, technické potíže se spuštěním DVD, apod.) nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoby:
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 1. 3. 2013

1. 3. 2013
Pardubice

Realizace projektu je prodloužena o 4 měsíce, tzn. projekt bude ukončen dne 30.6.2013. V průběhu těchto 4 měsíců budu realizovány metodické návštěvy základních škol. Cílem těchto návštěv je poskytovat metodickou pomoc při využívání interaktivního výukového DVD. V rámci metodických návštěv bude potvrzován počet žáků, kteří absolvovali výuku AJ za pomocí interaktivního výukového DVD.

Kontaktní osoby:
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 4. 2. 2013

4. 2. 2013
Pardubice

Na interaktivním výukovém DVD byly provedeny četné úpravy. V rámci využívání zkušebních verzí interaktivního výukového DVD byly definovány zvukové a střihové chyby, které musely být opraveny. Dále došlo k přetočení a předabování určitých scén.

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům – učitelům AJ, kteří využívali zkušební verzi DVD a upozornili na zvukové, střihové popř. obsahové nepřesnosti. Finální verze DVD bude pedagogickým pracovníkům předána v průběhu měsíce února 2013.

Kontaktní osoby:
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 16. 1. 2013

16. 1. 2013
Pardubice

Na výukovém portále bylo v období od února 2012 do ledna 2013 vyhlášeno celkem 10 soutěží/her. Ke každé hře byl předložen popis soutěžního úkolu. Po vyhodnocení soutěžních úkolů byli vyhlášeni vítězové, kteří obdrželi věcné ceny.

Všem úspěšným řešitelům a řešitelkám soutěžních úkolů GRATULUJEME!

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 5. 12. 2012

5. 12. 2012
Pardubice

Dne 5.12.2012 byla vyhlášena soutěž „Tell me your story“ pro žáky 1.- 9. tříd základních škol zapojených do realizace projektu. Soutěž bude ukončena dne 31.1.2012.

Podrobné informace o probíhající soutěži naleznete na www.vyukovyportal.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte některého z pracovníků projektu:

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 4. 11. 2012

4. 11. 2012
Pardubice

Dne 1.11.2012 byla vyhlášena soutěž „Hide and Seek“ pro žáky 5.- 9. tříd základních škol zapojených do realizace projektu. Soutěž bude ukončena dne 30.11.2012.

Podrobné informace o probíhající soutěži naleznete na www.vyukovyportal.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte některého z pracovníků projektu:

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 2. 10. 2012

2. 10. 2012
Pardubice

Dne 1.10.2012 byla vyhlášena soutěž „Animal Alliteration“ pro žáky 1. – 3. tříd základních škol zapojených do realizace projektu. Soutěž bude ukončena dne 31.10.2012.

Podrobné informace o probíhající soutěži naleznete na www.vyukovyportal.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte některého z pracovníků projektu:

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 2. 9. 2012

2. 9. 2012
Pardubice

Dne 1.9.2012 byla vyhlášena soutěž „True or False“ pro žáky 6. – 9. tříd základních škol zapojených do realizace projektu. Soutěž bude ukončena dne 1.10.2012.

Podrobné informace o probíhající soutěži naleznete na www.vyukovyportal.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte některého z pracovníků projektu:

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 30. 8. 2012

30. 8. 2012
Pardubice

V druhém pololetí školního roku 2011/2012 bylo nově vytvořené výukové DVD zaváděno do výuky AJ na základních školách. Pedagogičtí pracovníci pravidelně získávali aktualizované verze vytvořeného DVD. Na základě využívání DVD při výuce AJ byly pedagogickými pracovníky definovány požadavky na úpravy vybraných částí DVD. Jednalo se zejména o požadavky na funkčnost DVD a kvalitu audiovizuálních sekvencí. Vybrané audiovizuální sekvence budou na základě těchto požadavků přepracovány.

V prvním pololetí školního roku 2012/2013 bude pokračovat spolupráce členů realizačního týmu projektu s pedagogickými pracovníky při zavádění vytvořeného výukového DVD do výuky AJ na základních školách.

Interaktivní jazykové DVD je vytvořeno jako doplňkový výukový materiál pro stávající výukové podklady.

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 26. 7. 2012

26. 7. 2012
Pardubice

V druhém pololetí školního roku 2011/2012 bylo celkem vyhlášeno 5 soutěží pro žáky základních škol zapojených do realizace projektu.

Seznam realizovaných soutěží:

1. Writing Haiku (31.1.2012 - 29.2.2012)
2. Complete the text (1.3.2012 - 30.3.2012)
3. Mystery picture (2.4.2012 - 30.4.2012)
4. Find double (1.5.2012 - 30.5.2012)
5. Read and get the meaning (1.6.2012 – 22.6.2012)

Pravidla ke všem soutěžím jsou trvale uložena na www.vyukovyportal.cz a pedagogičtí pracovníci je mohou dále využívat pro výuku AJ na základních školách.

V prvním pololetí školního roku 2012/2013 bude na www.vyukovyportal.cz zveřejněno dalších 5 soutěží pro žáky základních škol. Pedagogičtí pracovníci budou o nově vyhlášených soutěžích informováni.

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 3. 6. 2012

3. 6. 2012
Pardubice

Dne 1.6.2012 byla vyhlášena soutěž „Read and get the meaning“ pro žáky 7. – 9. tříd základních škol zapojených do realizace projektu. Soutěž bude ukončena dne 22.6.2012

Podrobné informace o probíhající soutěži naleznete na www.vyukovyportal.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte některého z pracovníků projektu:

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 31. 5. 2012

31. 5. 2012
Pardubice

Členové realizačního týmu děkuji všem učitelům AJ ze základních škol, zapojených do realizace projektu, za účast na školení pedagogických pracovníků. Věříme, že s vaší pomocí bude výsledné interaktivní DVD platným pomocníkem při hodinách anglického jazyka.Vloženo: 30. 4. 2012

30. 4. 2012

Zveřejňujeme orientační plán školení pedagogických pracovníků pro měsíc květen 2012. Bližší informace o místě konání a času zahájení výuky budou poskytnuty účastníkům individuálně, prostřednictvím emailu, popř. telefonicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

Středočeský kraj2. 5., 3. 5., 4. 5. (2. výukový blok)
Jihočeský kraj7. 5., 9. 5., 10. 5. (2. a 3. výukový blok)
Vysočina21. 5., 22. 5. (4. výukový blok)
Středočeský kraj23. 5., 24. 5., 25. 5. (3. výukový blok)
Středočeský kraj28. 5., 31. 5. (4. výukový blok)
Jihočeský kraj29. 5., 30. 5. (4. výukový blok)

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 17. 4. 2012

17. 4. 2012

Zveřejňujeme orientační plán školení pedagogických pracovníků pro měsíc duben 2012. Bližší informace o místě konání a času zahájení výuky budou poskytnuty účastníkům individuálně, prostřednictvím emailu, popř. telefonicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

Vysočina 23. 4., 24. 4. (3. výukový blok)
Pardubický kraj 25. 4., 26. 4. (4. výukový blok)

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 28. 3. 2012

28. 3. 2012
Pardubice

V I. čtvrtletí 2012 byla pedagogickým pracovníkům – učitelům AJ, předána pracovní verze vyvíjeného interaktivního výukového DVD. Pedagogičtí pracovníci mohou tuto verzi využívat při výuce a připomínkovat. V rámci své účasti na školeních mohou členům realizačního týmu projektu předávat osobně podněty k úpravě jednotlivých částí výukového DVD.

V případě jakýchkoliv dotazů, souvisejících s interaktivním výukovým DVD nás kontaktujte:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 27. 2. 2012

27. 2. 2012

Zveřejňujeme orientační plán školení pedagogických pracovníků pro měsíc březen 2012. Bližší informace o místě konání a času zahájení výuky budou poskytnuty účastníkům individuálně, prostřednictvím emailu, popř. telefonicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

Středočeský kraj 1. 3. (1. výukový blok)

Kontaktní osoby:

777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 16. 2. 2012

16. 2. 2012

Zveřejňujeme orientační plán školení pedagogických pracovníků pro měsíc únor 2012. Bližší informace o místě konání a času zahájení výuky budou poskytnuty účastníkům individuálně, prostřednictvím emailu, popř. telefonicky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

Vysočina 20. 2., 21. 2. (2. výukový blok)
Pardubický kraj 22. 2., 23. 2. (3. výukový blok)
Jihočeský kraj 28. 2. (1. a 2. výukový blok)
Středočeský kraj 29. 2. (1. výukový blok)

Kontaktní osoby:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 17. 1. 2012

17. 1. 2012
Pardubice

Na jazykovém výukovém portálu (www.vyukovyportal.cz), který byl spuštěn v rámci realizace projektu, budou od 1. února zveřejňovány soutěže pro žáky zúčastněných základních škol. Na počátku každého měsíce bude vyhlášena jedna soutěž, která bude na závěr stejného měsíce vyhodnocena. Nejlepší soutěžící získají diplom a některé z věcných cen.

Sledujte výukový portál a zúčastněte se zábavných soutěží a her, při nichž máte možnost prokázat vaši znalost anglického jazyka. Pravidla jednotlivých soutěží najdete na www.vyukovyportal.cz.

Pro více informací nás kontaktujte:

777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a Vysočinu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský kraj
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský kraj
608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektuVloženo: 7. 12. 2011

7. 12. 2011
Tábor

Dne 12. 12. a 16. 12. 2011 se uskuteční školení pedagogických pracovníků (1. výukový blok) v kraji Vysočina. Bližší informace o místě konání a času zahájení výuky budou poskytnuty účastníkům individuálně, prostřednictvím emailu, popř. telefonicky.

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se realizace školení, nás kontaktujte:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro kraj Pardubický a VysočinuVloženo: 21. 11. 2011

21. 11. 2011
Tábor

Dne 1. 12. 2011 v 15.30 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol kraje Vysočina. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

J.S. AGENCY – jazyková škola
Vančurova 2904
Tábor

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 171 885 Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský krajVloženo: 14. 11. 2011

14. 11. 2011
Benešov

Dne 30. 11. 2011 v 15.30 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol Středočeského kraje. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Základní škola Benešov
Dukelská 1818
Benešov

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 290 516 Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský krajVloženo: 3. 10. 2011

3. 10. 2011
Pardubice

Dne 24. 10. 2011 bude zahájeno školení pedagogických pracovníků. Toto školení je určeno učitelům základních škol v Pardubickém kraji, kteří vyučují anglický jazyk. Školení navazuje na informace, které byly uvedeny na informačních seminářích.

Obsahem školení jsou tato témata:
- trendy ve výuce cizích jazyků, metody výuky
- využití ICT při výuce cizích jazyků
- interaktivní metody – využívání videozáznamů a dalších nástrojů
- internet, jazykový výukový portál
- soutěže a hry pro žáky základních škol

Učitelé AJ budou kontaktováni administrativním pracovníkem realizátora a pozvání na školení. Konzultovány budou všechny termíny školení (celkem 4 termíny).
V měsících listopadu a prosinci budou školení učitelů AJ zahájena i v ostatních krajích realizace projektu, tj. v Jihočeském kraji (v Táboře), Středočeském kraji (v Příbrami) a v kraji Vysočina (v Pelhřimově).

Veškeré informace o realizovaných a plánovaných školení budou učitelům AJ poskytnuty administrativními pracovníky v jednotlivých krajích. Prosíme, vyčkejte na obdržení pozvánky na školení.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro Kraj Pardubický a VysočinaVloženo: 14. 9. 2011

14. 9. 2011
Havlíčkův Brod

Dne 26. 9. 2011 v 15.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol kraje Vysočina. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Základní škola Havlíčkův Brod, V sadech
V sadech 560
580 01 Havlíčkův Brod

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro Kraj VysočinaVloženo: 6. 9. 2011

6. 9. 2011
Pelhřimov

Dne 19. 9. 2011 v 15.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol kraje Vysočina. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

J. S. AGENCY – jazyková škola, Pelhřimov
Slovanského Bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro Kraj VysočinaVloženo: 18. 8. 2011

18. 8. 2011
Pardubice

V měsíci srpnu pokračují činnosti v oblasti tvorby interaktivního výukového DVD a metodické příručky pro pedagogické pracovníky (učitele AJ na základních školách).

Na „Jazykovém výukovém portálu“ (www.vyukovyportal.cz) jsou realizátorem administrovány diskuse s učiteli AJ. Cílem těchto diskusí je výběr tematických okruhů pro interaktivní DVD, zpracování jednotlivých forem cvičení (např. ukázky a možnosti zadání testů, interaktivních cvičení s audiovizuálními nahrávkami, jazykové rozcvičky) apod.

Učitelé AJ, zúčastněných škol, se budou moci k připravovanému interaktivnímu DVD vyjádřit i osobně v rámci „školení pedagogických pracovníků“. Tato školení budou realizována v období „říjen 2011 – červen 2012Vloženo: 19. 7. 2011

19. 7. 2011
Pardubice

V letních měsících jsou v souladu s harmonogramem projektu prováděny činnosti, související s tvorbou interaktivního DVD, pro výuku anglického jazyka na základních školách a metodické příručky pro pedagogické pracovníky.

Interaktivní DVD – prováděné činnosti
- tvorba struktury DVD, vnitřní členění, návaznost jednotlivých cvičení
- příprava obsahové náplně jednotlivých cvičení
- shromažďování vhodných podkladů pro DVD (např. obrázky)

Příručka pro pedagogické pracovníky – prováděné činnosti
- prohledávání zdrojů, výběr relevantních informací pro obsahovou část příručky
- shromažďování doplňujících materiálů (např. obrázky, grafy, schémata)
- vypracovávání textů dle platné struktury metodické příručky

Snahou realizátora projektu je vyvinout interaktivní DVD, které bude využíváno jako doplňkový výukový materiál při výuce AJ na základních školách.

Neváhejte a zapojte se do přípravy interaktivního DVD již dnes.

Prostřednictvím „jazykového výukového portálu“ (www.vyukovyportal.cz) s námi můžete komunikovat a připomínkovat např. výběr tematických okruhů, které budou obsahem DVD, popř. vznést vlastní požadavky na technické zpracování DVD. Prostřednictvím jazykového výukového portálu můžete komunikovat i s ostatními učiteli, kteří jsou zapojeni realizace projektu. Vaše dotazy a připomínky, které jsou určeny realizátorovi projektu, Vám budou zodpovězeny odbornými pracovníky realizačního týmu projektu, kteří se podílejí na tvorbě interaktivního DVD.Vloženo: 2. 6. 2011

2. 6. 2011
Pelhřimov

Dne 17. 6. 2011 v 16.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol kraje Vysočina. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

J. S. AGENCY – jazyková škola, Pelhřimov
Slovanského Bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 - Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 - Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro Kraj VysočinaVloženo: 2. 6. 2011

2. 6. 2011
Havlíčkův Brod

Dne 10. 6. 2011 v 16.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol kraje Vysočina. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Základní škola Havlíčkův Brod, V sadech
V sadech 560
580 01 Havlíčkův Brod

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 - Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 292 485 - Šárka Kubelková, kontaktní osoba pro Kraj VysočinaVloženo: 16. 5. 2011

16. 5. 2011
Tábor

Dne 25. 5. 2011 v 16.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol Jihočeského kraje. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Jihočeská univerzita
Vančurova 2904
390 01 Tábor

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 - Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 171 855 - Šárka Nováková, kontaktní osoba pro Jihočeský krajVloženo: 3. 5. 2011

3. 5. 2011
Příbram

Dne 11. 5. 2011 v 15.30 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol Středočeského kraje. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
Jiráskovy sady 273
261 01 Příbram

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 - Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
777 290 516 - Mgr. Tomáš Sýkora, kontaktní osoba pro Středočeský krajVloženo: 20. 4. 2011

20. 4. 2011
Pardubice

Dne 29. 4. 2011 v 17.00 se uskuteční informační seminář pro pedagogické pracovníky základních škol Pardubického kraje. Účelem tohoto semináře je seznámit učitele AJ s cíli, přínosy projektu a také s jejich zapojením do realizace. Pedagogičtí pracovníci spolupracujících ZŠ budou na tento seminář pozváni prostřednictvím emailu popř. telefonicky.

Místo konání:

Základní škola Štefánikova Pardubice
Štefánikova 448
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

V případě, že pozvání na tento seminář neobdržíte, splňujete podmínky pro cílovou skupinu a máte zájem se projektu účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:

608 886 395 - Dr. Jiří Slavíček, manažer projektu
774 171 868 - Mgr. Adéla Smržová, kontaktní osoba pro Pardubický kraj


 
 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo