středa 29. května 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


Dětské kurzy

Cambridge school - škola pro vaše děti

Anglická školka pro vaše děti rok 2010/2011

zápis do března 2010,

zápisné 1.000 Kč.

Naše školka je otevřena od 7.30 do 18.00 ve všech pracovních dnech. Děti navštěvují dopolední, nebo celodenní program.

 

I. Intro

 

Co celý den děláme? V průběhu roku se věnujeme různým tématům, které odpovídají danému měsíci.  Kromě toho hrajeme na hudební nástroje. Hodiny jsou zábavné: zpíváme, malujeme, hrajeme divadlo, používáme výukové kartičky, videa, maňásky. Organizujeme společné výlety, návštěvy divadel a muzeí, dále vánoční besídku a letní setkání s rodiči.

 

PROGRAM DNE

7:30 – 9:00

příchod přivítání – volné činnosti

9:00 – 9:15

ranní kroužek

9:15 – 9:30

ranní rozcvička

9:30 – 10:00

výuka

10:00 – 10:15

svačinka

10:15 – 10:45

procvičování tématu

10:45 – 11:45

pobyt venku

11:45 – 12:30

oběd

12:30 – 13:00

volné činnosti a odchod dětí z půldenního programu

13:00 – 14:30

čas na knihu – klid nebo spánek

14:30 – 14:45

 svačinka

14:45 – 16:00

odpolední program (sport, hudba, atd.)

16:00 – 18:00

volné činnosti a odchod dětí

 

II. Hlavní motto výuky

Hlavním mottem:  učení je zábava! Tento barevný jazykový kurz je cílený už pro malé studenty. Nový jazyk si osvojují hrou, díky tomu se děti učí a současně si i hrají! Výuka je založená na přístupu SMILE:

Skill-orientated learning – dovednostně orinetované učení (děti se prvně naučí používat sebevědomě angličtinu předtím, než je jim představeno čtení a psaní).
Multi-sensory learner motivation – mnoho-smyslová motivace žáka (hry a aktivity zapojující všechny smysly motivují děti v učení).
Intelligence-building activities – aktivity budující inteligenci (proces učení se jazyku pomáhá rozvoji celkové inteligence dětí).
Long-term memory storage – upevnění dlouhodobé paměti (hudba, pohyb, rytmus a rým pomáhají upevnit nový jazyk v dlouhodobé paměti).
Exciting sketches, stories and games – vzrušující scénky, příběhy a hry (dělají z učení angličtiny zábavu).

Učebnice Playway jsou psány autory Gúnterem Gerngrossem a Herbertem Puchtou, kteří mají mnoho let zkušeností jak s učením, tak psaním pro mladší děti. Jejich materiály přinesly mnoho důležitých poznání v oblasti neurolingvistické a v poznání rozmanité inteligence. Ve své teorii multi-inteligence, Gardner identifikoval sedm typů‚ inteligence:

-jazykovou
-logicko-matematickou
-muzikální
-prostorovou
-kinestetickou
-společenskou
-vnitřně osobnostní

Děti se učí nejlépe, když jsou stimulovány všechny aspekty jejich inteligence a proto jsme vybrali učebnice Playway to English, které zařazují aktivity obsahující hudbu, jazyk, pohyb, logiku, společnou práci a prostorové vztahy. První 2 roky se žáci učí spontánně používat a poslouchat anglický jazyk, ve 3. roce je kladen důraz na čtení a ve 4. roce se věnují psaní. V 5. roce se rozvíjí již naučené, včetně práce s různými texty a psaním různých zpráv a dopisů. Díky tomuto přístupu se angličtina stává přátelskou aktivitou i pro děti s různými poruchami (dyslexie, dysgrafie…).

III. Učební plán

1. What's your name?;

2. School;

3. Fruit;

4. Pets;

5. Toys;

6. Winter;

7. Health;

8. Party time;

9. Food and drink;

10. Weather;

11. Animals;

12. Holidays; Christmas; Easter

IV.  Cena

Kolik zaplatíte?

celodenní program 12.250,-

dopolední program 8.500,-

 

Chci zobrazit vypsané kurzy:

 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo