pátek 21. června 2024
Nase telefonni cislo 602 549 815 Nas email jazykovaskola@seznam.cz

Novinky

Veřejné kurzy šité na míru
Kurz přesně podle vašich představ. Více zde.
4TWO
4TWO Kurz pro dva. Více zde.
Kurz pro maminky s hlídáním
Učte se, my vám ho pohlídáme. Více zde.
ZA JEDEN VÍKEND SE NAUČÍME JAKO ZA 1/4 ROKU! Pobytové kurzy
ANGLIČTINA výuka o víkendech, cena 3.000 Kč, 15 hodin výuky, max 6 osob, v ceně ubytování. Více zde.

ZÁPIS do pomaturitního studia Aj / Nj 2023/2024

Naučíte se jazyk. Získáte mezinárodní certifikát. Statut studenta pro letošní maturanty.


Číst dál


O naší jazykové škole

Výuka

UČTE SE RYCHLE, EFEKTIVNĚ A LEVNĚ

Rychlá, účinná metoda, kde mluvíte. Přijďte na rozřazovací test zdarma.

Co vyučujeme a jak?

Jsme jazykovou školou, která se již 18. rokem specializuje na výuku dětí od 4 do 16 let, dospívající mládeže v dopoledním studiu, ukončujícím certifikátem, nebo přípravou k maturitě a dospělých ve večerních kurzech, nebo odborných obchodních či jinak zaměřených typech studia.
Vyučujeme zejména angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu.
Výuka je vedena lektorkami a lektory, kteří jsou přijímáni přísným výběrovým řízením a musí splňovat kritéria školy.
Ve škole je zajišťována metodická odborná asistence a konzultace od předních metodiků výuky cizích jazyků.
Děti i dospělí mají k dispozici velmi kvalitní učebnice vždy pro daný věk a pokročilost z nakladatelství Cambridge.
Příjemné prostředí učeben naší školy a celá řada výukových pomůcek napomáhají k tomu, aby získávání znalostí cizího jazyka bylo pro studenty přínosem a radostí.

Výuka dětí od 6 do 12 let:

Pro naše nejmenší žáčky máme speciální výukové materiály a učebnice.
Způsob vedení kurzů pro nejmenší je založený hlavně na tom, aby se děti učily jazyk přirozenou, zábavnou a hravou formou.
K práci s nejmenšími dětmi používáme obrázkové hry, básničky, písničky, pohádky, pohybové hry, a to vše v angličtině.
Rodiče zároveň dostávají vždy přesný záznam v sešitech, co se děti za výukový blok naučily.

Angličtina pro děti od 2 a od 3 let

V tomto kurzu pro nejmenší vám nabízíme první krůčky s angličtinou, které můžete ujít společně s vašimi dětmi. Kurzy probíhají pod vedením zkušené paní lektorky a s aktivní účastí rodičů. Vaše děťátka se učí anglicky první slovíčka hrou, básničkami, písničkami, říkankami a pohádkami, které často znají i v českém jazyce.
To vše za přítomnosti hraček, které jsou ve výuce velkým pomocníkem a kamarádem dětí.
Výuka probíhá v dopoledních, případně odpoledních hodinách 1x týdně 60 minut.

V kurzu se předpokládá účast maximálně 6 – 8 rodičů s dětmi.
Cena kurzu: 3 680,- Kč / 1 pololetí .

Přípravné zkouškové kurzy pro děti a mládež

Pro děti a mládež od 13 let nabízíme kurzy angličtiny, které je systematicky připraví ke zkouškám KET (A2) nebo PET (B1).
Kurzy probíhají 1x týdně 110 minut. Zkoušky probíhají v Britské radě, nebo dalších zkušebních centrech, které po konzultaci doporučíme.

Cena přípravného kurzu: 4 650,- Kč / 1 pololetí

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium je určeno pro všechny posluchače, kteří v tomto roce úspěšně vykonali první maturitní zkoušku.
Velmi přínosnou návazností může být roční intenzívní studium cizího jazyka denním studiem při zachování statutu studenta.

Cambridgeské zkoušky:

PET -Preliminary English Test.
Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE.
Uchazeč na tomto stupni by se měl vypořádat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími i s cizinci.

FCE -First Certificate in English.
Tato zkouška je nejrozšířenější. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností.
FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a v průmyslu.

CAE -Certificate in Advanced English.
Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny.
Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací -při práci i studiu.
Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Cambridgeské zkoušky nejsou v ceně kurzu.

Dále může být pomaturitní studium určeno všem zájemcům o intenzívní studium anglického jazyka v rozsahu 20 hodin týdně.
Statutem studenta se rozumí:

  • státem hrazené sociální a zdravotní pojištění
  • daňové úlevy
  • rodiče dále pobírají rodičovské přídavky
  • zápočet doby studia pro důchodové pojištění
  • studentské slevy
  • MHD, vstupné, atd.

Cena kurzu: 23 620,- Kč / rok

 

Výuka dospělých

Způsob výuky a zápisy

Výuka dospělých je vedena kvalifikovanými, zkušenými, českými lektory.
K výuce používáme učebnice nakladatelství Cambridge.

Posluchačů je ve skupině maximálně 6 - 8, což umožňuje intenzívnější studium a co největší komunikaci v hodinách.

Standardní kurzy
Výuka probíhá 1x týdně 100 minut v odpoledních nebo večerních hodinách.

Individuální výuka
Kurzy zaměřené na individuální potřebu výuky jednotlivých posluchačů zajišťujeme podle vašich časových potřeb a možností, Fiszki poskytuje nejnovější učebnice jazyků. výuka může probíhat standardně podle učebnic nebo může být zaměřena jen na konverzaci.

Intenzívní denní kurz anglického jazyka
Pro posluchače, kteří mají zájem o výuku angličtiny intenzívním způsobem nabízíme kurz 20 hodin týdně. Více informací v sekci pomaturitního studia.

Správné zařazení do kurzu určujeme na základě rozřazovacích testů při zápisu do kurzu v kanceláři školy nebo formou zkušebních hodin v daném kurzu, které jsou zdarma.

Kurzy šité na míru
Pro letošní školní rok jsme pro Vás připravili nový systém vypisování a organizování Vašich jazykových kurzů. Systém nám umožňuje ušít Váš kurz na míru. Kromě standardně vypsaných fixních kurzů s pevně stanovenými termíny zahájení, dny a časy výuky si pouze vyplníte DOTAZNÍK „KURZ NA MÍRU“ PRO DOSPĚLÉ.

Jak se přihlásit do kurzu:

  • v kanceláři školy - objednejte si individuální termín telefonicky
  • na internetu: Online přihláška

Cenu a způsob platby naleznete v ceníku

 

 
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vpravo
Pomaturitní studium Praha, Pardubice, Příbram, Tábor: vlajka vlevo